Skip to main content

Temadag om kunsten at kompetenceudvikle

Den 14. juni holdt SOSU Østjylland temadag med ph.d. Micki Sonne Kaa Sunesen om kompetenceudvikling i den offentlige sektor.

Kompetenceudvikling af medarbejdere er et velkendt værktøj til at indfri de stadigt højere krav, der stilles til ansatte i den offentlige sektor. Men hvordan skaber vi de bedste rammer for medarbejdernes læring, så alle parter får mest muligt ud af ressourcekrævende kompetenceforløb? Hvad er det, der får kompetenceudvikling til at lykkes?

Temadagen gjorde deltagerne klogere på hvordan vi kan imødekomme den kommunale sektors behov for veluddannede medarbejdere, og hvordan man kan skabe de bedste vilkår for effektfuld implementering af ny viden i praksis.