Skip to main content

Klar til SOSU

Klar til SOSU er et kursusforløb, der forbereder elever med anden etnisk baggrund til at tage en SOSU uddannelse.

De kommer fra så forskellige lande som Uganda, Marokko, Thailand, Ukraine og Congo. De ti elever, der nu nærmer sig afslutningen på det intensive 20 ugers kursusforløb 'Klar til SOSU'. Forløbet forbereder kursisterne til at starte på en SOSU uddannelse.

Udover den traditionelle fagundervisning har en central del været, at hjælpe eleverne til at tale bedre dansk – med et særligt fokus på at opbygge elevernes sundhedsfagsproglige kundskaber.

"Den faglige terminologi kan volde store problemer både over for kolleger og borgere, hvis den ikke ligger 100% fast. Det kan virke både uprofessionelt og utrygt hvis de rigtige ord ikke lige er der, og det er uanset hvor dygtige og omsorgsfulde mennesker, de i øvrigt er", fastslår Anni Gerdsen, der er underviser på forløbet.

Det er derfor ikke nok med den faglige læring. Der er i høj grad også brug for en bedre ”sosu-orienteret” sprogforståelse. Det er helt afgørende for at kunne begå sig inden for det social- og sundhedsfaglige område, fortæller Anni Gerdsen.

"Forløbet virker som vægtstang for nogle mennesker som ellers har særdeles vanskeligt ved at finde veje ind i uddannelsessystemet og videre ind på arbejdsmarkedet", siger hun.

Overordnet set opnår eleverne viden om:
•    Dansk sprog, samfund og kultur
•    Fagterminologi og sprogbrug inden for sosu-området
•    Sundhed og sygdom i alderdommen
•    Pleje og omsorgsarbejde

SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg har tidligere gennemført et lignende forløb med succes. For et par år siden blev underviserne på forløbet tildelt en særpris fra Politikens Underviserpris. Kurset bygger videre på de gode erfaringer derfra.  

Der er stadig ledige pladser til næste hold, som starter den 7. August på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg.
Tilmeld dig her, eller kontakt Camilla Hvam på tlf. 8720 6117 for at høre nærmere.